Sale!

வேதாகமச் சொற்களஞ்சியம் | New Edition| Paper Bound |Bible Glossary |

449.00

+ Fast Delivery
  • வேதாகமச் சொற்களஞ்சியம்.
  • பொதுவாக வேதாகமத்தின் அமைப்புகளைஅறிந்துகொள்ள.
  • உதவும் சொற்களஞ்சியம் கொண்டிருக்கும்.
  • காக்கோ எழுத்து.
  • அதன் சொற்களின் அர்த்தங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

Availability: Only 2 left in stock

  • உத்தியை பதிப்பத்திர் பதிப்பு: இந்த பதிப்பின் புதிய தொகுப்பு உத்வேதகம் போல வேதாகமமான உத்தியைப் பதிப்பிக்கின்றது.
  • கட்டுரைகள்: வேதாகம நூல்களின் பதிகங்கள் மற்றும் அவற்றின் அமைப்புகள் பற்றிய கட்டுரைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம் பழைய சமூக படைப்புகள் மற்றும் அவற்றின் விளக்கங்கள் அறிய முடியும்.
  • பதிப்பு: இந்த பதிப்பில், வேதாகம வாக்கியங்கள் மற்றும் பதிகங்கள் அறிய உதவும் சொற்களஞ்சியம் உள்ளது. இது பொதுவாக வேதாகமத்தின் வாரியாகவும் அதன் புத்திமானியாகவும் அறிந்துகொள்ள உதவும்.
Weight 0.200 kg
Dimensions 20 × 15 × 5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வேதாகமச் சொற்களஞ்சியம் | New Edition| Paper Bound |Bible Glossary |”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
PRAISE THE LORD